AKELA Akelan är ansvarar för vargunge-verksamheten och han/hon ser till att vargungeledarna sköter sin uppgift. Akelan sköter också föräldrakontakten och tar emot nya ivriga vargungars anmälningar.

BP förkortning av sir Robert Baden-Powell. BP grundade scoutrörelsen i England 1907 i och med att han ordnade det första scoutlägret på Brownsea Island.

EXPLORER Explorerscout blir du efter att du har varit spejarscout. Explorerscout är du bara i två år, (de åren du går på 9:an i högstadiet, samt 1:an i gymnasiet). Explorerna kan fungera som hjälpledare för de yngre grupperna, och ordnar och deltar också i häftiga program, tex. läger utomlands eller Explorerbelt.

FICKIS Slang för ficklampa. Den skall tas med på alla scoutevenmang för annars ser man väldigt dåligt då det är mörkt.

FiSSc Förkortning av Finlands svenska scouter som alla finlandsvenska scouter är medlemmar i. Fissc ordnar med jämna mellanrum förbundsläger, kurser och annat trevligt program.

FS Finlands scouter. Står över Fisscen och alla scoute i hela Finland är medlemmar i FS.

FÖRBUNDSLÄGER/KÅRLÄGER Förbundsläger ordnas av Fisscen och de samlar massor med finlandsvenska scouter från hela landet. Kårläger ordnas av kåren och samlar endast kårens egna medlemmar. Läger ordnas varje sommar, oftast första veckan i augusti.

FÖRLÄGGNING Förläggning är en par nätters scoutevenemang då man sover inomhus. Till exempel Julmatsmältnignen är en förläggning, likaså vu-förläggningen. Programmet är dock mest utomhus.

GAMYL Gamyl blir man då man efter flera års aktivt ledarskap stiger åt sidan och ger plats för nya ledare. Gamylerna ordnar ibland egna hajker och förläggningar och dyker också då och då upp på läger och julmisar. Den 1.2 ordnas det traditionellt gamylkaffe på Winden.

GRANIARIUM är kårens eget ledarseminarium där alla kårens ledare samlas ett veckoslut för att inspireras och utveckla kåren.

HIKE Scoutevenemang som oftast är två dagar långt och där man sover utomhus i vindskydd, tex. vårhajken som ordnas i maj.

HÖNS/HeSS Helsingfors och Östra Finlands region. Hess är det gamla Helsingforsdistriktet som fortfarande finns kvar och ordnar evenemang.

JAMBOREE Jamboree är ett stort internationellt läger. Världsjamboree ordnas med fyra års mellanrum i olika delar av världen. Sommaren 2007 ordnas Jamboree i England på samma ställe som det första scoutlägret någonsin hölls, Brownsea Island.

JULBASAR Julbasaren är en traditon inom kåren. På självständighetsdagen 6.12 samlas hela kåren på Winden och yrar med lotteri, mete, bakverksförsäljning och julgubben innan det blir dags för dubbingar och halsduksutdelning.

JULMIS Står för Julmatsmälting. Julmisen är en förläggningg som traditionsenligt ordnas på jullovet 28-30.12 varje år. Förläggningen har de senaste åren ordnats på scoutstugan Lärkans i Esbo och är årets populäraste evenemang efter lägret.

KC Förkortning av kårchef. Kårchefen är den som i sista hand håller i trådarna för allverksamhet och ser till att alla sköter sin del. Kårchefen sköter kontakterna utanför kåren till bl.a. FiSSc och FS. KC samlar också ihop ledarna till ledarmöten med jämna mellanrum samt är ordförande i styrelsen.

KÅRLÄGER Kårläger ordnas då det inte ordnas något förbunds eller distriktsläger. Kårlägren har oftast något tufft tema och följer traditionsenligt program med p-rådd, lägerbål, disco och volleyboll. Lägret är oftast ca. 8 dagar långt för scouter och 3 dagar långt för vargungar.

KOTTELIKOTT Ett av vårens avdelningsmöte där det gäller att springa runt i Grani och utföra mer eller mindre scoutiga kontroller och tävla om att få sitt patrullnamn insrkivet på en anrik och stilig Kotte!

KÅRMÖNSTRING Det första avdelningsmötet på hösten då patrullindelningen meddelas och patrullerna hittar på namn till sig samt kommer överrens om en tid att ha möten på.

KLIPSKLAPS En klipsklaps är det redskap som man lyfter på kastrullerna och stekpannan i en trangia med. Det finns bara en klipsklaps per trangia, så tappa inte bort den, den behövs!

LEDARE Ledare i Grani scoutkår blir man då man börjar gymnasiet. Ledarna ser till att det ordnas häftig och spännande program för hela kåren. Vissa är vargungeledare, vissa med i styrelsen och en del bara är med och planerar olika evenemang.

LIGGIS Är bra att ta med sig på hajk och förläggning. Liggis är slang för liggunderlag och består av ett skumgummiaktigt material som gör att marken inte är fullt så mjuk och att man inte blir fuktig då man sitter eller sover i skogen

LOKALFOGDE Kårens lokalfogde ser över vår lokal, d.v.s. Winden. Att se över lokalen innebär att se till att det finns städmaterial, dela ut städrevir till patrullerna och ordna talkon med jämna mellanrum.

LÄGER Läger är sommarens höjpunkt och oftast ordnas det läger kring den första veckan i augusti. Det är på läger som den verkliga scoutandan och sann vänskap uppstår!

MATERIALFÖRVALTARE Kårens mateialförvaltare ser till att allt kårens material är i någorlunda gott skick och fixar lånesystem för materialet.

MuHö Muhö är en scoutkår från Esbo, närmare bestämt Olars med omnejd. Muhö har många trevliga scouter som Grani är goda vänner med. Muhö och Grani är också samtidigt rivaler sen länge och vi brukar syssla med att låna lite saker av varandra utan lov som t.ex. Muhös maskot en kossa.

NATTMANÖVER Är en spännande sak som ibland oväntat kan inträffa då alla snälla scoutbarn sover.... Man vet aldrig vem som försvunnit, vem som övertagit världen eller vad som skall räddas. Brukar rätt ofta inträffa på julmisens första natt!

NIGERTÄLT En sorts scouttält som är ytterst hållbara, slittåliga och rymliga. Används framförallt på sommarläger.

NOUX, SOLVALLA, PIRTTIBACKA OSV. Områden i norra Esbo som är utmärkta för scoututfärder och hajker. Det finns hur mycket sjöar, kokskjul och promenadrutter som helst. Bussarna 85 och 86 tar en från Esbo centrum till skogen. Några populära sjöar är bl.a. Sorlampi, Haukkalampi och Hynkälampi.

PASKIS Paskis är en patrullrådighetstävling som ordnas av Spejar och Explorerscouterna för ledarna. Vanligtvis hålls tävlingen på någon av ep:nas landen i närheten av Helsingforsregionen. Paskis ordnas oftast i slutet av vårteminen i april-maj.

PATRULL Äventyrsscouterna och spejarscouterna(om gruppen är tillräckligt stor) är indelade i mindre grupper som kallas patruller. Inom patrullerna kan det finnas en patrulledare, men patrullen kan också ha en cirkulerande patrulledare.

PäPa Päpa står för Pääkaupunkiseudun partiolaiset (huvudstadsregionens scouter) och till PäPa hör alla finska scouter i Helsingforsregionen.

P-rådd/ L-rådd/ Kull-rådd Förkortingar av patrull/ledar/kull-rådighetstävling. Tävlingen går ut på att man orienterar sig fram till bemannade kontroller där man av kontrollanten får ett orderbrev med en mer eller mindre scoutig uppgift som skall utföras. Kontrollerna bedöms och poängsätts och det lag som får mest poäng vinner. För flera rådd finns ärofulla vandringspris, bl.a. vu-kaveln, julmis-sleven och paskis-toarullen.

ROVER Roverscout är man då man är mellan 18-22 år gammal. Roverscouterna bildar tillsammans en rovergrupp som har en lite äldre ledare som roverhandledare. Rovergruppen ordnar själva tufft och häftigt program så mycket som de själva orkar t.ex. cyklingar, lapplandsvandringar o.s.v.

SLUSSEN Slussen är den första rummet till vänster när man kommer upp för trapporna på Winden, och från slussen kan man gå vidare in i materialrummet. Slussen har fungerat som allt från materialrum och vardagsrum till tomt rum och planeringsrum. För tillfället är slussen ett mellanting av alla ovannämnda och väntar på att få en slutlig funktion.

SCOUTIDEALEN Scoutidealen, som man i scoutlöftet lovar följa, utgör grunden för scoutingens värderingar. Scoutidealen och deras betydelse varierar med åldersgrupperna; i den yngsta åldersgruppen; vargungarna, är det de två första idealen som gäller, och sedan ökar antalet stegvis. I den äldsta åldersgruppen; roverscouterna, strävar man efter att följa alla sju ideal.

Idealen är:

…att respektera andra
…att älska naturen och skydda miljön
…att vara pålitlig
…att främja vänskap över gränser
…att känna sitt ansvar och vara aktiv
…att utveckla sig själv som människa
…att söka sanningen i tillvaron

SCOUTLÖFTET När man blir uppflyttad från vargungarna till äventyrsscouterna (när man börjar 4:an) gör man ett scoutlöfte på Julbasaren. Då håller man i kårens fana och läser efter sin ledare upp scoutlöftet, och lovar då att man skall vara en duktig scout. Då får man också löftesmärket, som man kan fästa på sin scoutskjorta. Scoutlöftet kan du också läsa här under:

SCOUTLÖFTET: Jag lovar att enligt bästa förmåga leva för mitt lands och för världens bästa, att växa i min åskådning och att varje dag förverkliga [åldersgruppens] ideal.

ST.GÖRAN St. Göran är scoutingens helgon, och St. Göransdagen firar man den 23.4 varje år. St. Göransdagen infaller under scutveckan. I vår kår firas St.Göransdag med en traditonell matlagningstävling mellan patrullerna, och på St. Göran kan man också bli dubbad, samt få andra utmärkelser, tex specialmärken, St. Görans skölden eller scoutledarfullmakten.

STADSMANÖVER Stadsmanöver är ett populärt mötesprogram. Manövern går ut på att man skall söka reda på olika klurigheter i Grankulla ex. vad en mjölk kostar i Varuboden och hur många flaggstänger som finns utanför stadhuset. En stadsmanöver kan också ske på cykel.

SPEJARSCOUT Spejarscout blir du efter att du har varit äventyrsscout. Spejarscouterna går på klasserna 6-8. Spejarscouterna får redan testa på att planera evenemang och möten själva, men har ledare som ordnar program för dem en gång i veckan. Spejarscouterna sysslar med lite häftigare scouting, och de äldsta spejarna kan också delta i evenemang utanför kåren, såsom kurser och tävlingar. Spejarna har en egen hike på hösten och en egen förläggning/hike under senvintern. Dessutom deltar de i Julmatssmältningen, vårhiken och sommarlägret.

STORMIS En stormis är bra att ha ifall det är mörkt i skogen. Men kom bara ihåg att kolla att det finns veke i stormisen och att du har med dig lampol, annars fungerar det inte!

THINKINGDAY Firas på BP:s och Olaves födelsedag den 22.2. I vår kår brukar Thinkingday firas med pulkkaåkning. Thinkingday heter det för att meningen är att man den dagen skall fundera på alla andra scouter (och andra människor) i världen.

UF/UNDERSTÖDSFÖRENINGEN Understödsföreningen är en skild förening vars enda syfte är att samla in pengar för att understöda oss scouter i Grankulla Scoutkår. Som tack hjälper vi UF på bl.a. Granidagen.

VARGUNGE Är det första skedet i scouterna. Vargunge får man bli den hösten då man börjar tvåan och i två år har man vu-möten och annat kul innan man blir uppflyttad till äventyrsscouterna. Vargunge förkortas VU.

VINDIS Slang för vindskydd. Kan vara bra att ta med på hajk ifall man inte vill sova under bar himmel. Ett vindskydd skyddar mot regn och vind och väger inte särskilt mycket.

VÄSTRA NYLANDS SCOUTER/RUF Den region inom Fissc som vi tillhör. Hit hör bl.a. också Muhö, Kyrkslätt, Karis och Hangö. RUF (som står för regionen utan förkortning...) ordnar ledarträffar, kurser och annat kul.

WAGGGS är World Association of Girl Guides and Girl Scouts. WAGGGS:s medlemmar är till största del flickor och WAGGGS fokuserar till stor del på att förbättra flickors och unga kvinnors ställning, speciellt i utvecklingsländer. WAGGGS har 144 medlemsländer med ca 10 miljoner medlemmar. Alla medlemmar i Grankulla scoutkår är också medlemmar i WAGGGS.

WOSM är World Organisation of Scout Movement, alltså Scoutrörelsens Världsorganisation. Där deltar nationella scoutorganisationer från 155 länder. Medlemskap i WOSM är öppet för både flickor och pojkar och medlemsantalet är ca 28 miljoner scouter, varav ungefär en tredjedel är flickor. Alla medlemmar i Grankulla scoutkår är också medlemmar i WOSM.

WINDEN Winden är vår fina kårlokal på Södra Heikelsvägen 5. På Winden rör sig uppemot 100 människor i veckan på möten och andra kuligheter i scoutingens tecken.

ÄVENTYRSSCOUTER Äventyrsscout blir man efter att man har varit vargunge. Äventyrsscouterna är delade i en flick- och en pojkgrupp, och har möten en gång i veckan. Äventyrsscouterna är dessutom indelade i mindre patruller inom sina grupper. Äventyrsscouterna har en förläggning på senhösten, deltar i Julmatssmältningen, samt i vårhiken och sommarlägret.