FAQ

 

När har en viss grupp möten?

Det ser du under fliken "grupper" och sedan den aktuella gruppens namn, eller på första sidan. 

Vem ska jag kontakta i frågor som gäller gruppen?

Gruppledaren. Vem som är gruppledare hittar du också under "åldersgrupper", och alla kårens ledare har en mejladress i formen fornamn.efternamn@grankullascoutkar.fi. 

Vem ska jag kontakta i frågor som gäller adressändringar eller medlemskap?

Medlemsregisteransvariga, som är samma person som sekreteraren. Just nu Emil Vasara, som nås på emil.vasara@grankullascoutkar.fi.

Vad ska jag göra om jag har glömt att anmäla mig/mitt barn till ett evenemang?

Kolla med personen som är ansvarig för evenemanget ifall efteranmälning är möjlig, men var beredd på att det inte alltid är möjligt att efteranmäla sig. 

Vad ska jag göra om jag har glömt att betala för ett evenemang eller något annat?

Betala så snabbt du kan och meddela det till kåren. Betalningsuppgifter hittar du på evenemangets infobrev. 

När får scouterna sina scouthalsdukar?

6.12 eller enligt överenskommelse om man inte kan komma då. 

Vad kostar det att vara scout?

Medlemsavgiften är 80€ per år, till det kommer deltagaravgifter för evenemang (ca 10€/dygn). I början behöver man inte mer utrustning än en sovsäck, det gör inget ifall den är lite äldre. Man kan också låna material av kåren. Det finns alltid möjlighet att få ekonomiskt understöd av kåren eller kårens understödsförening. 

Hur fungerar åldersgrupperna? 

Åk 1: yngre vargungar

Åk 2-3: äldre vargungar

Åk 4-5: äventyrsscouter

Åk 6-8: spejarscouter

Åk 9-tills man fyller 18: explorerscouter (har ofta ledaruppdrag och inga egna möten)

18-22 år: Roverscouter

22+ år: Äldre ledare

Kan jag bara komma på ett scoutmöte om jag vill börja? 

Man får testa på scouting på två möten, men ta kontakt med gruppledaren eller sekreterare Emil Vasara (emil.vasara@grankullascoutkar.fi) först så de är förberedda och det säkert finns plats i gruppen. Efter två möten ska man vara inskriven, mera info får man av Emil eller via fliken "bli scout" i övre balken.