Kårens historia

1910 
Scoutrörelsen kom till Finland, och till Grankulla. Några patruller inledde 
sin verksamhet under rektor Magnus Hagelstams ledning.

1911
Ryssarna förbjöd all scouting i landet, men trots förbudet fortsatte en patrull 
i Grankulla med sin verksamhet och samlades i hemlighet på järnvägsstationen.

1917
Förbudet mot scoutingen tog slut och grankullascouterna anslöt sig till Riddargossarna i Helsingfors som dess XIV kolonn.

1918 
Kåren Grankulla Scoutkår grundades

1928
Grankulla Scoutkår blev en pojkscoutkår och flickscoutkåren Grankullorna grundades.

1956 
Pojkscoutkåren Grankulla Scoutkår fick en egen kårlokal på Heikelsvägen 5 
(nuv. Winden).

1974
Utkom det första numret av Nya Pressun, ett gemensamt infoblad för båda kårerna.

1976 
Återförenades pojkscoutkåren Grankulla Scoutkår och flickscoutkåren Grankullorna och samkåren Grankulla Scoutkår r.f. uppstod.

1985
Utgavs historiken Scouting i Grankulla 75 år.

2000
Utgavs historiken Scouting i Grankulla 90 år.

2010
Utgavs historiken Scouting i Grankulla 100 år.