Kontakta oss

Kårlokalen Winden
Södra Heikelvägen 5,
02700 GRANKULLA
(v.g. ingen post)

Ifall du vill skicka post åt oss ska du skicka det till

Grankulla Scoutkår/Jannica Savander
Servi-Maijas väg 12 E 62
02150 Esbo

Kontonummer: FI6640552920038090

E-postadresser: fornamn.efternamn@grankullascoutkar.fi


Vem skall jag kontakta?

Adressändringar och ärenden som gäller medlemsregistret Kuksa: Sekreteraren
Ärenden som gäller äventyrsscouter eller spejarscouter: Åldersgruppledarna
Ärenden som gäller vargungar: Akelan
Information om något evenemang; Evenemangsarrangören eller kårchefen
Ifall du vill börja scouterna: Kårchefen eller sekreteraren

Övriga frågor: My (my.westerholm@grankullascoutkar.fi)

Kontaktuppgifterna hittar ni i menyerna till vänster. 
 

Feedback

Lämna feedback lätt genom att fylla i vårt formulär!