Understödsföreningen

Grankulla Scouters Understödsförening stöder de aktiva scouterna genom att bevilja understöd för deltagande i utfärder, på läger, i utbildning, för utfärds- och lägermateriel, samt ordna med tilltugg på scoutbasaren på självständighetsdagen, arrangera kårens bord på Granidagarna, osv. 

Understödsföreningen har genom tiderna förverkligat mången scouts drömmar, genom direkt ekonomiskt stöd eller genom att skaffa utfärdsmateriel åt kåren att låna ut.

Medel för understöden samlas främst genom medlemsavgifter och 'basarverksamhet', bla. lotteri och försäljning på Granidagen.

Ifall du är intresserad kan du ta kontakt med Thomas Weckman på thomas.weckman@grankullascoutkar.fi.