Om scouting

Hej och vad roligt att du är intresserad av scouting! På den här sidan hittar du information om vad scouting är och hur scouting i Grankulla Scoutkår ser ut. 

Scouting är en rolig, mångsidig och nyttig hobby för barn, unga och vuxna. Scouting är små och stora äventyr som du upplever tillsammans med dina vänner. Verksamheten sker både ute och inne. I scouterna får du till exempel pyssla, spela, tillreda mat, göra utflykter i naturen, delta i läger, vandra och segla. Gemenskapen där ingen blir lämnad utanför och tankesättet “learning by doing” genomsyrar hela verksamheten. Det finns en plats för alla, du är välkommen som du är – också som vuxen. Scouting stöder barnets fostran och uppmuntrar till att utvecklas både som individ och som en del av gruppen. I scouterna lär man sig vardags- och medborgarfärdigheter, problemlösning och ledarskap. För femtonåriga och äldre erbjuder scoutingen en mångsidig ledarskaputbildning.
 

Åldergrupper

Kåren har verksamhet för sjuåringar och uppåt. Scouterna i årskurs 1-3 kallas för vargungar, årskurs 4-5 äventyrsscouter och årskurs 6-8 spejarscouter. Mellan årskurs 9 och att scouten fyller 18 kallas den för explorerscout och har både egen verksamhet och ledaruppdrag som gruppledare. Scouter mellan 18 och 22 kallas roverscouter och har i regel ledaruppdrag i kåren. Över 22-åriga scouter fungerar som ledare och stöd för yngre ledare. Verksamheten börjar i augusti varje år, men det går bra att komma med i grupperna också i mitten av året. 

Scouterna träffas en gång i veckan med sina grupper på kårlokalen Winden på Södra Heikelvägen 5. Dessutom ordnar kåren dagsutfärder, hajker där vi sover ute på veckoslut, förläggningar där vi sover inne på veckoslut och jullovet, och längre läger där vi sover i tält på sommaren. Ibland gör vi det tillsammans med våra grannkårer, de svenskspråkiga kårerna i Esbo och Helsingfors.

 

Om språket

Vår verksamhet är på svenska, men du behöver inte kunna perfekt svenska för att kunna komma med. Vi gör saker tillsammans och lär oss genom att testa på nya saker, vilket gör att verksamheten fungerar bra också trots att svenskan inte är det första språket. Kommunikation med ledarna kan vid behov ske på engelska eller finska, men alla ledare kan inte engelska och finska, så det är bra att meddela på förhand ifall du eller ditt barn har behov av extra stöd när det gäller språket. 

 

Bli scout

Du kommer med i scouterna genom att mejla kårsekreterare Emil (emil.vasara@grankullascoutkar.fi) och berätta den blivande scoutens namn och ålder. Efter det kan scouten komma och prova på scouting ett par gånger i gruppen, och senast vid det fjärde mötet ska scouten vara medlem i föreningen Grankulla Scoutkår. Kårsekreteraren hjälper dig genom den processen! Kommunikationen med hemmen sker huvudsakligen per e-post, så det är viktigt att alla är inskrivna i medlemsregistret med rätt e-postadress.

Som medlem i kåren får du delta i verksamheten i både kåren och takorganisationerna Finlands Svenska Scouter och Finlands Scouter. Dessutom får du hem Finlands Svenska Scouters tidning Scoutposten och har en scoutförsäkring. Mer om medlemsförmåner kan du läsa på https://www.scout.fi/for-scouter/medlemstjanster/medlemsavgift/. Kårens medlemsavgift är 80€ för ett helt år och 25€ för endast hösten, och faktureras av alla medlemmar. Kåren kan bevilja understöd för medlemsavgifter och deltagaravgifter i evenemang, ekonomin ska inte vara ett hinder för att kunna vara med i scouterna.

 

Utrustning

I början kommer ingen utrustning att behövas, men här finns ni en rekommendation på hurdan utrustning som så småningom behöver fixas för scouten. Mycket av det har ni redan säkert hemma. Kom ihåg att utrustningen inte behöver vara den bästa eller dyraste till en början, utan det går bra med lite enklare utrustning medan man ännu testar om scouting är ens grej. Kåren har också en del material att låna ut för till exempel utfärder, ta kontakt med gruppledaren eller kårsekreteraren ifall ni vill veta mer.

 • Bekväma skor man kan gå långt ute med
 • Gummistövlar
 • Regnkläder
 • Ordentliga utekläder
 • Lite större, bekväm ryggsäck för dagsutfärder
 • Matkärl av plast
 • Vattenflaska
 • Fick- eller pannlampa
 • Sittunderlag
 • Puukko
 • Sovsäck
 • Liggunderlag
 • Stor ryggsäck för veckoslutsevenemang och läger (rinkka)