Åldersgrupper

I Finland finns 60 000 scouter, i hela världen över 40 miljoner och i vår kår ungefär knappa hundra!

Alla dessa scouter är indelade i åldersgrupper. I åldersgrupperna går man igenom saker på lite olika nivå och utforskar scoutingen med sina kompisar och gruppens ledare. Åldersgrupperna är indelade enligt skolår fram till att man blir ledare. Här nedan följer en kort introduktion till alla åldersgrupper, men mera info hittar man vid behov på scout.fi!

 

Vargungar (åk 1-3)

Vargungarna är mellan 6-9 år gamla och kommer våren 2023 vara indelade i två grupper - den yngre gruppen som går på ettan och den äldre som går på tvåan och trean. Vargungarnas program är lättsamt och lekbetonat, de får bekanta sig med scoutingen på ett tryggt och kontrollerat sätt med stöd av vuxna och kompisar. Vargungar har möten en gång i veckan, programmet hittas under vargunge-fliken till vänster.

 

Äventyrsscouter (åk 4-5)

Äventyrsscouterna är mellan 9-11 år gamla och kommer våren 2023 vara i en grupp. Äventyrsscouterna får lära sig scoutfärdigheter på praktiskt vis men leker fortfarande och tar inte saker på så stort allvar. De får vara med på de flesta av kårens evenemang och har liksom vargungarna möten en gång i veckan (program i fliken till vänster).

 

Spejare (åk 6-8)

Spejarscouterna är mellan 11-14 år gamla och kommer våren 2023 vara i en grupp. Som spejarscout får man lära sig scoutfärdigheter på allvar och pröva på det man lärt sig i praktiska situationer. Som spejare har man redan lite mer ansvar och ofta mera kontroll över sina veckovisa möten (program i fliken till vänster) och de evenemang man deltar i. Spejarna introduceras till ledarskap genom att få ta del av yngre scouters möten och få mindre uppdrag på evenemang.

 

Explorerscout (åk 9 -> tills man fyller 18)

Explorerscouter fungerar som ledare i kåren och drar ofta veckomötena för de yngre scouterna med stöd av äldre scouter. Ibland har de eget program, ofta tillsammans med scouter från andra kårer. De hänger med på evenemangs- och mötesplanering, kan sitta i styrelsen och ta på sig de flesta uppdrag i kåren.

 

Rover (18-22 år)

Roverscouter fungerar som ledare i kåren. Det finns inte skild kårverksamhet för rovers, men ibland ordnar större scoutorganisationer evenemang för just dem. Roverscouttiden är en toppenmöjlighet att utbilda sig och gå vidare på sin scoutstig - till exempel genom att gå grundutbildning för scoutledare, UTE-kurserna eller kanske ta ett uppdrag inom FiSSc (Finlands Svenska Scouter rf.) eller FS (Finlands Scouter). 

 

Äldre ledare (22 år ->)

Äldre ledare är den sista åldersgruppen. Det finns inte skild kårverksamhet för äldre ledare, utan de hänger med på allt som ordnas. Som äldre ledare fungerar man ofta som ett stöd för de yngre ledarna, men man kan göra alla uppdrag i kåren - som att sitta i styrelsen, dra veckomöten, dra månadsmöten eller bara dyka upp på ett evenemang då och då när det passar en. Som äldre ledare har man också bra möjligheter att vidareutbilda sig, till exempel genom TG (Treklöver-Gilwell) eller VBL (Value Based Learning). Nyfiken på kurserna? Mera info på scout.fi