Spejarna består av barn födda 2004-2007. Gruppen har en maxstorlek på 20 personer. Om du vill börja, ta kontakt med kårsekreterare Jannica (jannica.savander@grankullascoutkar.fi) så ser vi om det finns plats! 

Gruppledare i år är Melina Weckman och Viveca Hansson

Spejarscouternas program
Hösten 2020


 

Yngre spejarscouter (åk. 6) har möten på torsdagar kl. 19-20

Äldre spejarscouter (åk. 7-9) har möten på torsdagar kl. 20-21

Spejarna i år är så många att de är indelade i två grupper, vi följer med hur många som dyker upp på mötena. Om deltagarantalet är lägre än förväntat finns det en möjlighet att grupperna slås ihop.


Som ledare för grupperna fungerar Melina & Viveca, som även fungerar som kontaktpersoner för grupperna:

Melina Weckman, melina.weckman@grankullascoutkar.fi, 0443238108
Viveca Hansson, viveca.hansson@grankullascoutkar.fi, 0505536355

 

Förutom vanliga möten kommer grupperna även att ha Guest Star möten, för att avbelasta gruppledarna och för att få in expertise inom de givna områdena. Dessa möten hålls på kårlokalen Winden under vanliga mötestider. Dessutom ordnas det månadsmöten tillsammans med äventyrsscouterna, en gång i månaden. Ifall du har frågor om månadsmöten, var vänligen i kontakt med ansvarperson Carolina Savander på carolina.savander@grankullascoutkar.fi 0505675755.

 

Evenemang i fet stil är veckoslutsevenemang som kräver anmälmning. FiSSc står för Finlands Svenska Scouter och är förbundet som kåren hör till. Evenemangen märkta med FiSSc ordnas av förbundet åt alla finlandssvenska spejarscouter.

Det finns mera information om FiSSc evenemang på