Styrelsen 2020

Kårchef

Viveca Hansson
Viveca Hansson, viveca.hansson@grankullascoutkar.fi

Programchef

Carolina Savander, carolina.savander@grankullascoutkar.fi

Uppdragschef och utbildningsansvarig 

Anna Hasselblatt, anna.hasselblatt@grankullascoutkar.fi

Ekonom 

Melina Weckman
Melina Weckman
, melina.weckman@grankullascoutkar.fi

Sekreterare 

Jannica Savander
Jannica Savander
, jannica.savander@grankullascoutkar.fi

Styrelsemedlem med ansvar för Winden

My Westerholm, my.westerholm@grankullascoutkar.fi

Styrelsemedlem med ansvar för material

Maximilian "Macki" Björkestam, maximilian.bjorkestam@grankullascoutkar.fi