Grankulla Scoutkår

Grankulla Scoutkår är en svenskspråkig scoutkår med verksamhet i Grankulla. Kåren har verksamhet för barn och ungdomar från och med åttaårsåldern. Grankulla Scoutkår är en stor kår med kring 130 medlemmar, och vi håller till på kårlokalen Winden (Södra Heikelvägen 5).


 

Vill bli medlem i kåren?

Kontakta kårsekreterare Jannica ifall du eller ditt barn vill komma med på intresselistan. Det finns platser i de flesta grupper, kolla listan här nedanför om du är osäker på vilken grupp ditt barn hör till. Alla grupper har en maxstorlek på 20 personer, men om det finns stort intresse för någon grupp kan eventuellt en ny grupp grundas. 

Yngre vargungar: födda 2011, åk 2

Äldre vargungar: födda 2010, åk 3

Äventyrsscouter: födda 2009-2008, åk 4-5

Spejare: födda 2007-2005, åk 6-8

Explorers: födda 2004 och tidigare men under 18 år gamla

Rovers och ledare: över 18 år

Ifall du vill börja, skicka iväg ett mejl till jannica@grankullascoutkar.fi där du meddelar namn, födelseår och mejladress. 

Händelsekalender

Vecka 3 Mötena börjar

5.2 Månadsmöte

Vecka 8 Sportlov, inga möten

4.3 Månadsmöte

21-22.3 Vu&äve-förläggning

8.4 Månadsmöte

6.5 Månadsmöte

Vecka 20 Sista mötena

 

Kom ihåg att också kolla på gruppernas program, det kan finnas specialmöten och lediga dagar som inte gäller för alla.

Mötestider våren 2019

Yngre vargungar: måndagar 17-18

Äldre vargungar: måndagar 18-19

Äventyrsflickor: tisdagar 19-20 

Äventyrspojkar: torsdagar 18-19

Yngre spejare (åk 6): torsdagar 19-20

Äldre spejare (åk 7-8): torsdagar 20-21

Månadsmöten (äventyrsscouter och
äldre): 5.2, 4.3, 8.4, 6.5. Den veckan det
är månadsmöten faller de vanliga
mötena bort för de grupper som
deltar i månadsmötet.

Feedback

 

Vårmöteskallalse 2020

Bästa scout!

Härmed kallar Grankulla scoutkår alla sina medlemmar till vårmötet söndagen den 16.2.2020 kl. 18-> på kårlokalen Winden.
Alla medlemmar har närvarorätt och alla medlemmar över 15år gamla har rösträtt.
Vi kommer bland annat att behandla bokslutet, verksamhetsberättelsen för 2019 samt verksamhetsgranskarens och inventeringsmännens berättelser.
 

Vid kårens vårmöte kommer följande frågor behandlas:
1. Mötets öppnande och konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet.
2. Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för mötet.
3. Kårstyrelsens verksamhetsberättelse jämte redovisning över det gångna året.
4. Verksamhetsgranskarens och inventeringsmännens berättelser.
5. Beslut om ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen.
6. Övriga ärenden.
7. Mötets avslutande.
 

Nya Pressun

Nya Pressun är ett medlemsbrev som skickas ut en gång i månaden med information om kommande evenemang och händelser i kåren. 

Senaste nya pressun hittar du här

Gamla nummer hittar du under fliken "bra att veta"

Program

Alla åldersgruppers program hittas under fliken grupper och här:

 

Vargungarna

Äventyrsscouterna

Spejarna

Spejarnas scoutminnen

 

”Jag har varit i Akka, och det bästa minne var när vi gick och paddla. Vi paddlade i 2 grupper. Vi paddlade i många olika forsar. Många blev blöta men jag blev inte alls. Vi åkte dit och tillbaka med en bil som bara några rymdes i medan resten fick gå. Jag gick dit men åkte hem med bilen. Det var en av det bra händelserna på den sommaren. Det var ett bra läger tills jag blev sjuk.”


”Mitt bästa scoutminne är när vi har lagat mat och bakat, för att jag älskar att laga mat och att baka.”


”Min första vinterhajk i Noux, det var -13 grader och roligt för att allas kläder var frusna.”

”Vårt bästa scoutminne är från Akka 2018. Det var spännande att åka ända till Lappland. Det roligaste på lägret var när vi hade en skattjakt och alla grupper sökte efter 10 kilo godis i skogen. Ingen hittade det och det slutade med att alla grupper satte sig ner och spelade maffia. Godiset blev senare ledargodis ☹”


”Jag minns när vi hade vårt eget disco när jag var äventyrsscout”


”Mitt första scoutläger var Julmisen. Det som jag kommer ihåg bäst därifrån var P-rådet, det var ganska hemskt men vid slutet var det roligt. Jag hade ett par kompisar där och det var jättekul.”