Medlemsregistret Kuksa

 

Hur skapar jag ett ScoutID?

Gå till adressen https://kuksa.partio.fi.

Tryck på den grå knappen längst ner i mitten "Registrering"/"Rekisteröinti".

Fyll i ditt medlemsnummer.

Fyll i din e-postadress som kåren har skrivit in i registret åt dig. 

Kryssa i rutan för godkännande av villkoren.

Tryck på "Fortsätt".

Välj därefter sättet för hur du vill skapa ditt ScoutID. Du kan koppla det till ditt Google-konto, till Facebook eller skapa ett ScoutID-konto.

Nu kommer du till stället där du skapar ditt ScoutID (användarnamn + lösenord). Vi rekommenderar att användarnamnet är fornamnefternamn (enbart små bokstäver), lösenordet bör innehålla minst en stor bokstav och en siffra.

Då systemet godkänt ditt användarnamn (får inte finnas från tidigare) har du skapat ditt ScoutID. 

Gå tillbaka till sidan https://kuksa.partio.fi och logga in med ditt användarnamn och lösenord. 

 

Målsmans ScoutID

Du kan registrera dig som målsman i scouternas medlemsregister Kuksa och på så sätt sköta ditt minderåriga barns scoutrelaterade ärenden. Du kommer åt att se alla uppgifter som finns sparade om ditt barn. Du som är målsman men inte är scout har i medlemsregistret en liknande profilsida som scouten, dock utan ett medlemskap i kåren.

Som målsman kan du:

uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret

uppdatera ditt barns kontaktuppgifter

skriva ut/spara ditt barns medlemskort

anmäla ditt barn till evenemang

 

Som målsman bör du meddela kårens medlemsregisteransvarig om:

att lägga till ytterligare målsmän

att ditt barn vill avslutan sitt medlemskap i kåren

ett nytt medlemskap

 

Anmälan om målsmansskap

Alternativ 1: Anmäl kåren om ditt målsmanskap

Om du redan har minderåriga barn som är medlemmar i en kår kan du be kåren fylla i dina uppgifter och koppla ihop dig med ditt/dina barn i medlemsregistret. När du lagts till som målsman får du automatiskt ett e-postmeddelande  med de uppgifter du behöver för att registrera dig.

Alternativ 2: Via Bli medlem -sidan

Om ditt barn snart ska börja i scouterna, kan du via Bli medlem –sidan fylla i både barnets och dina uppgifter. Efter att du har fyllt i barnets uppgifter, tryck på knappen "Lägg till målsman" och fyll i dina uppgifter.

 

Registrering

När du lagts till som målsman får du automatiskt ett e-postmeddelande som innehåller förmyndarnumret och anvisningar för hur du registrerar dig. Vid behov kan du fråga kårens medlemsregisteransvariga om dittt förmyndarnummer och den e-postadress kåren lagt in i din profil, båda dessa behövs då du registrerar dig.

Observera att både scouten och målsmannen har egna nummer - scouten har ett medlemsnummer och målsmannen ett förmyndarnummer. Målsmannens e-postadress får finnas endast i målsmannens profil. 

Registrera dig på adressen kuksa.partio.fi!

 

Skapa login så här:

Gå till adressen https://kuksa.partio.fi.

Tryck på den svarta knappen längst ner i mitten "Registrering" / "Rekisteröinti".

Fyll i ditt förmyndarnummer (där "Medlemsnummer"/"Jäsennumero" efterfrågas).

Fyll i din e-postadress (måste vara samma som du/kåren skrivit in i registret).

Kryssa i rutan för godkännande av villkoren.

Tryck på "Fortsätt".

Välj därefter ett sätt för hur du vill skapa ditt ScoutID. Du kan koppla ditt konto till ett Google-konto, Facebook-konto eller skapa ett ScoutID-konto. Välj det sätt som känns enklast för dig! Valde du att koppla ditt konto till Google eller Facebook - logga in med ditt redan existerande lösenord. Valde du att skapa ett ScoutID-konto (användarnamn + lösenord) anger du här användarnamn och lösenord för kontot.

Användarnamn: Vi rekommenderar fornamnefternamn

Lösenord: Bör bestå av minst 8 tecken varav en stor bokstav, en liten bokstav och en siffra.

Då systemet godkänt ditt användarnamn (det får inte finnas från tidigare) har du skapat ditt ScoutID. Gå tillbaka till sidan https://kuksa.partio.fi och logga in med ditt användarnamn och lösenord på framsidan. I pdf-filerna nedan hittar du anvisningar och bilder för hur du registrerar dig som målsman. 

 

Ifall du har ytterligare frågor, kolla på:

Ifall det inte fixar ditt problem, kontakta medlemsregisteransvariga Jannica på jannica@grankullascoutkar.fi.