FAQ

Alla frågor om medlemsregistret Kuksa hittar du svar på under fliken "Kuksa" till vänster.

 

När har en viss grupp möten?

Det ser du under fliken "åldersgrupper" och sedan den aktuella gruppens namn, eller på första sidan i början av året. 

Vem ska jag kontakta i frågor som gäller gruppen?

Gruppledaren. Vem som är gruppledare hittar du också under "åldersgrupper", och alla kårens ledare har en mejladress i formen fornamn.efternamn@grankullascoutkar.fi. 

Vem ska jag kontakta i frågor som gäller adressändringar eller medlemskap?

Medlemsregisteransvariga, som är samma person som sekreteraren. Just nu Jannica Savander, kontakta på jannica@grankullascoutkar.fi. 

Vad ska jag göra om jag har glömt att anmäla mig/mitt barn till ett evenemang?

Kolla med personen som är ansvarig för evenemanget ifall efteranmälning är möjlig, men var beredd på att det inte alltid är möjligt att efteranmäla sig. 

Vad ska jag göra om jag har glömt att betala för ett evenemang eller något annat?

Betala så snabbt du kan och meddela det till kåren. Betalningsuppgifter hittar du på evenemangets infobrev. 

När får scouterna sina scouthalsdukar?

6.12 eller efter det i december. 

Vad kostar det att vara scout?

Medlemsavgiften är 60€ per år, till det kommer deltagaravgifter för evenemang (ca 10€/dygn). I början behöver man inte mer utrustning än en sovsäck, det gör inget ifall den är lite äldre. Det finns alltid möjlighet att få ekonomiskt understöd av kåren eller kårens understödsförening. 

Hur fungerar åldersgrupperna? 

Åk 2: yngre vargungar

Åk 3: äldre vargungar

Åk 4-5: äventyrsscouter

Åk 6-8: spejarscouter

Åk 9-tills man fyller 18: explorerscouter (har ofta ledaruppdrag och inga egna möten)

Kan jag bara komma på ett scoutmöte om jag vill börja? 

Nej. Kontakta sekreterare Jannica först, så berättar hon ifall det ryms fler scouter i gruppen och hur vi går vidare.