Grankulla Scoutkår

Grankulla Scoutkår är en svenskspråkig scoutkår med verksamhet i Grankulla. Kåren har verksamhet för barn och ungdomar från och med åttaårsåldern. Grankulla Scoutkår är en stor kår med kring 130 medlemmar, och vi håller till på kårlokalen Winden (Södra Heikelvägen 5).


 

Vill bli medlem i kåren?

Kontakta kårsekreterare Jannica ifall du eller ditt barn vill komma med på intresselistan. Det finns platser i de flesta grupper, kolla listan här nedanför om du är osäker på vilken grupp ditt barn hör till. Alla grupper har en maxstorlek på 20 personer, men om det finns stort intresse för någon grupp kan eventuellt en ny grupp grundas. 

Yngre vargungar: födda 2011, åk 2

Äldre vargungar: födda 2010, åk 3

Äventyrsscouter: födda 2009-2008, åk 4-5

Spejare: födda 2007-2005, åk 6-8

Explorers: födda 2004 och tidigare men under 18 år gamla

Rovers och ledare: över 18 år

Ifall du vill börja, skicka iväg ett mejl till jannica@grankullascoutkar.fi där du meddelar namn, födelseår och mejladress. 

Händelsekalender

27.8 Kårmönstring kl 18-19.39

12-13.10 Hösthajk

23-24.11 Vargungeförläggning

v50 Hålls höstterminens sista möten

28-30.12 Julmatsmältning

Mötestider hösten 2019

Yngre vargungar: måndagar 17-18

Äldre vargungar: måndagar 18-19

Äventyrsflickor: tisdagar 19-20 är det
vi satsar på men tyvärr har inte
ledarnas kursscheman ännu klargjorts
så det finns en möjlighet att mötena
flyttas till onsdagar 19-20, i så fall
meddelar vi så snabbt som möjligt.

Äventyrspojkar: torsdagar 18-19

Yngre spejare (åk 6): torsdagar 19-20

Äldre spejare (åk 7-8): torsdagar 20-21

Spejarna i år är så många att de är
indelade i två grupper, vi följer med
hur många som dyker upp på mötena.
Om deltagarantalet är lägre än
förväntat finns det en möjlighet att
grupperna slås ihop.

Månadsmöten (äventyrsscouter och
äldre): 2.10, 6.11, 4.12. Den veckan det
är månadsmöten faller de vanliga
mötena bort för de grupper som
deltar i månadsmötet.

De vanliga mötena börjar veckan efter
kårmönstringen, alltså vecka 36. Om
inget annat meddelas hålls de på
kårlokalen Winden, Södra Heikelvägen
5. Grupperna får sina program på
kårmönstringen.

Feedback

 

Nya Pressun

Nya Pressun är ett medlemsbrev som skickas ut en gång i månaden med information om kommande evenemang och händelser i kåren. 

Senaste nya pressun hittar du här

Gamla nummer hittar du under fliken "bra att veta"

Kallelse till höstmötet!

Grankulla Scoutkår rf kallar alla sina medlemmar till kårens höstmöte söndagen den 17.11 kl. 15 på kårlokalen Winden. Alla kårens 15 år fyllda medlemmar har rösträtt på mötet.
På höstmötet väljs styrelsemedlemmar för 2020 och andra stadgeenliga ärenden tas upp så som verksamhetsplanen och budgeten för år 2020.
Välkomna!

Med vänlig hälsning, Viveca Hansson med resten av styrelsen

Spejarnas scoutminnen

 

”Jag har varit i Akka, och det bästa minne var när vi gick och paddla. Vi paddlade i 2 grupper. Vi paddlade i många olika forsar. Många blev blöta men jag blev inte alls. Vi åkte dit och tillbaka med en bil som bara några rymdes i medan resten fick gå. Jag gick dit men åkte hem med bilen. Det var en av det bra händelserna på den sommaren. Det var ett bra läger tills jag blev sjuk.”


”Mitt bästa scoutminne är när vi har lagat mat och bakat, för att jag älskar att laga mat och att baka.”


”Min första vinterhajk i Noux, det var -13 grader och roligt för att allas kläder var frusna.”

”Vårt bästa scoutminne är från Akka 2018. Det var spännande att åka ända till Lappland. Det roligaste på lägret var när vi hade en skattjakt och alla grupper sökte efter 10 kilo godis i skogen. Ingen hittade det och det slutade med att alla grupper satte sig ner och spelade maffia. Godiset blev senare ledargodis ☹”


”Jag minns när vi hade vårt eget disco när jag var äventyrsscout”


”Mitt första scoutläger var Julmisen. Det som jag kommer ihåg bäst därifrån var P-rådet, det var ganska hemskt men vid slutet var det roligt. Jag hade ett par kompisar där och det var jättekul.”