Grankulla Scoutkår

Grankulla Scoutkår är en svenskspråkig scoutkår med verksamhet i Grankulla. Kåren har verksamhet för barn och ungdomar från och med åttaårsåldern. Grankulla Scoutkår är en stor kår med kring 130 medlemmar, och vi håller till på kårlokalen Winden (Södra Heikelvägen 5).


 

Vill bli medlem i kåren?

Vi tar emot intresseanmälningar för vårens grupper! Kontakta kårsekreterare Jannica ifall du eller ditt barn vill komma med på intresselistan. Det finns platser i de flesta grupper, kolla listan här nedanför om du är osäker på vilken grupp ditt barn hör till. Alla grupper har en maxstorlek på 20 personer, men om det finns stort intresse för någon grupp kan eventuellt en ny grupp grundas. 

Yngre vargungar: födda 2010, åk 2

Äldre vargungar: födda 2009, åk 3

Äventyrsscouter: födda 2008-2007, åk 4-5 (OBS: flickgruppen är full!)

Spejare: födda 2006-2004, åk 6-8

Explorers: födda 2003 och tidigare men under 18 år gamla

Rovers och ledare: över 18 år

Ifall du vill börja, skicka iväg ett mejl till jannica@grankullascoutkar.fi där du meddelar namn, födelseår och mejladress. 

Mötestider våren 2019

Mötena börjar vecka 3, måndagens datum är 14.1

Yngre vargungar: måndagar 18-19

Äldre vargungar: måndagar 17-18

 

Äventyrsflickor: tisdagar 19-20 (OBS! Gruppen är full)

Äventyrspojkar: torsdagar 17.30-18.30

 

Spejare: torsdagar 18.30-19.30

 

Månadsmöten (äventyrsscouter och äldre):

6.2

6.3

3.4

8.5

kl 18-19.30. Den veckan det är månadsmöten faller de vanliga mötena bort.

 

 

Vårmöte 11.2 kl. 18

Härmed kallar Grankulla scoutkår alla sina medlemmar till vårmötet måndagen 11.2.2019 kl. 18-> på kårlokalen Winden. 
Alla medlemmar har närvarorätt och alla medlemmar över 15år gamla har rösträtt. 
Vi kommer bland annat att behandla bokslutet, verksamhetsberättelsen för 2018 samt verksamhetsgranskarens och inventeringsmännens berättelser. 

Vid kårens vårmöte kommer följande frågor behandlas:
    
1.    Mötets öppnande och konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet.
2.    Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för mötet.
3.    Kårstyrelsens verksamhetsberättelse jämte redovisning över det gångna året.
4.    Verksamhetsgranskarens och inventeringsmännens berättelser.
5.    Beslut om ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen.
6.    Övriga ärenden.
7.    Mötets avslutande.


Med vänlig hälsning, Viveca Hansson

Hej alla scoutgamyler!
 

Har du varit scout eller är det fortfarande? Som man brukar säga en gång scout alltid scout! Kom till Winden och blicka tillbaka på tiderna då du var aktiv i kåren! Sprid ordet gärna vidare till de du umgicks med då du var aktiv scout!

 

Vad? Gamylkaffe

När? torsdagen den 7.2 kl. 19->

Var? på Winden.

Varför? Träffa andra gamyler, blicka tillbaka på tiderna då du var aktiv. Dessutom bjuds det på något smått att äta samt något att dricka.

 

VÄLKOMNA!

Nya Pressun

Nr 1/19 hittar du här! De gamla numren hittar du under fliken "bra att veta".