Grankulla Scoutkår

Grankulla Scoutkår är en svenskspråkig scoutkår med verksamhet i Grankulla. Kåren har verksamhet för barn och ungdomar från och med åttaårsåldern. Grankulla Scoutkår är en stor kår med kring 120 medlemmar, och vi håller till på kårlokalen Winden (Södra Heikelvägen 5).


 

Vill bli medlem i kåren?

Vi tar fortfarande emot intresseanmälningar för grupperna! Kontakta kårsekreterare Jannica ifall du eller ditt barn vill komma med på intresselistan. Det finns några platser kvar i alla grupper utom den äldre vargungegruppen, men ta gärna ändå kontakt om ditt barn skulle vilja börja i den. Ifall det finns tillräckligt stort intresse kan en ny grupp startas. 

Ifall du vill börja, skicka iväg ett mejl till jannica@grankullascoutkar.fi där du meddelar namn, födelseår och mejladress. 

Mötestider 2017

Yngre vargungar (åk 2): Onsdagar, 17:30-18:30
Äldre vargungar (åk 3): Onsdagar 18:30-19:30
Äventyrspojkar (pojkar åk 4-5): Måndagar, 17:30-18:30
Äventyrsflickor (flickor åk 4-5): Måndagar, 19:00-20:00
Spejare (åk 6-8): Onsdagar 19.30-20.30

Månadsmöte 31.10

Inga vanliga veckomöten för äventyrsscouter och spejarscouter den här veckan! IStället har vi månadsmöte på tisdag 31.10 kl. 18:00-19:30 på Winden med temat Halloween.

Adventskalendrar!

Vi börjar sälja kalendrar måndag 23.10 och försäljningen slutar vecka 48. Kalendern kostar 7€ och fås antingen från ivriga scoutförsäljare eller från kårlokalen under mötestider. Scouter får ta ut kalendrar till försäljning med målsmans tillstånd under sina egna möten. Nu ska vi sälja massor kalendrar!

Höstmöte 5.11 kl. 18.00

Kallelse till höstmöte

Grankulla Scoutkår rf kallar alla sina 15 år fyllda medlemmar till kårens höstmöte den 5.11 kl. 18.00 på kårlokalen Winden. På höstmötet tas stadgeenliga ärenden upp så som verksamhetsplanen och budgeten för år 2018. Under höstmötet presenteras även planerna för sommaren 2018.

Nya Pressun

Nr 7/17 hittar du här! De gamla numren hittar du under fliken "bra att veta".