Grankulla Scoutkår

Grankulla Scoutkår är en svenskspråkig scoutkår med verksamhet i Grankulla. Kåren har verksamhet för barn och ungdomar från och med åttaårsåldern. Grankulla Scoutkår är en stor kår med kring 120 medlemmar, och vi håller till på kårlokalen Winden (Södra Heikelvägen 5).


 

Vill bli medlem i kåren?

Vi tar fortfarande emot intresseanmälningar för grupperna! Kontakta kårsekreterare Jannica ifall du eller ditt barn vill komma med på intresselistan. Det finns några platser kvar i alla grupper utom den äldre vargungegruppen, men ta gärna ändå kontakt om ditt barn skulle vilja börja i den. Ifall det finns tillräckligt stort intresse kan en ny grupp startas. 

Ifall du vill börja, skicka iväg ett mejl till jannica@grankullascoutkar.fi där du meddelar namn, födelseår och mejladress. 

Mötestider 2018

Verksamheten kör igång igen vecka 3. 

 

Yngre vargungar (åk 2): Onsdagar, 17:30-18:30
Äldre vargungar (åk 3): Onsdagar 18:30-19:30
Äventyrspojkar (pojkar åk 4-5): Måndagar, 17:30-18:30
Äventyrsflickor (flickor åk 4-5): Måndagar, 19:00-20:00
Spejare (åk 6-8): Onsdagar 19.30-20.30

Vinterhajk för äventyrsscouter och äldre

Klimatet förändras allt snabbare, golfströmmen saktar ner och norra Europa går mot en ny istid. Runt oss har vi kilometerdjup snö, några pulkor och ett par nyligen återupplivade mammutar. Där Noux flygekorrar förr fanns springer nu några ensamma djur runt och letar efter sina nötter, och snart också några scouter med ett kamintält.

 

Välkommen på MuHös och Granis gemensamma vinterhajk för äventyrsscouter och äldre!

Plats: Noux nationalpark. Vi träffas i Esbo centrum på lördag morgon kl. 9 och är tillbaka i Esbo centrum på söndag ca kl. 13.30.

Pris: 10€. Betalas kontant på lördag morgon.

Anmälning: Via Kuksa (bit.ly/vinterhajk18) senast tisdag 30.1. Det är viktigt att du anmäler dig via Kuksa och gör det i tid!

Akka 2018

Sommarlägret 2018 för äventyrsscouter och äldre ordnas i Lappland 13-22.7. Det kommer att bli oförglömligt! Lägerbrev 1 hittar du under fliken "aktuellt". 

 

Nya Pressun

Nr 1/18 hittar du här! De gamla numren hittar du under fliken "bra att veta".