Grankulla Scoutkår

Grankulla Scoutkår är en svenskspråkig scoutkår med verksamhet i Grankulla. Kåren har verksamhet för barn och ungdomar från och med åttaårsåldern. Grankulla Scoutkår är en stor kår med kring 130 medlemmar, och vi håller till på kårlokalen Winden (Södra Heikelvägen 5).


 

Vill bli medlem i kåren?

Vi tar emot intresseanmälningar för höstens grupper! Kontakta kårsekreterare Jannica ifall du eller ditt barn vill komma med på intresselistan. Det finns platser i alla grupper, kolla listan här nedanför om du är osäker på vilken grupp ditt barn hör till. Det lönar sig inte att vänta till augusti - grupperna fylls snabbt och i anmälningsordning. Alla grupper har en maxstorlek på 20 personer, men om det finns stort intresse för någon grupp kan eventuellt en ny grupp grundas. 

Yngre vargungar: födda 2010, åk 2

Äldre vargungar: födda 2009, åk 3

Äventyrsscouter: födda 2008-2007, åk 4-5 (OBS: flickgruppen är full!)

Spejare: födda 2006-2004, åk 6-8

Explorers: födda 2003 och tidigare men under 18 år gamla

Rovers och ledare: över 18 år

Ifall du vill börja, skicka iväg ett mejl till jannica@grankullascoutkar.fi där du meddelar namn, födelseår och mejladress. 

Mötestider hösten 2018

Yngre vargungar: måndagar 18-19

Äldre vargungar: måndagar 17-18

 

Äventyrsflickor: tisdagar 19-20 (OBS! Gruppen är full)

Äventyrspojkar: torsdagar 17.30-18.30

 

Spejare: torsdagar 18.30-19.30

 

Månadsmöten (äventyrsscouter och äldre):

26.9

31.10

28.11

6.2

6.3

3.4

8.5

kl 18-19.30. Den veckan det är månadsmöten faller de vanliga mötena bort.

 

På våren börjar verksamheten vecka 3, så att de första mötena är 14.1. Vi har samma mötestider som på hösten. 

 

Kallelse till höstmötet

Grankulla Scoutkår rf kallar alla sina medlemmar till kårens höstmöte den 8.11 kl. 19:30 på kårlokalen Winden. Alla kårens 15 år fyllda medlemmar har rösträtt på mötet. På höstmötet tas stadgeenliga ärenden upp så som verksamhetsplanen och budgeten för år 2019. Under höstmötet presenteras även planerna för sommaren 2019.
 

Vi kommer behandla: 
o Mötets öppnande
o Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
o Val av ordförande och sekreterare för mötet
o Val av två protokolljusterare och två rösträknare
o Godkännande av föredragningslistan
o Val av kårchef
o Val av vice kårchef
o Val av kårsekreterare
o Val av kårekonom
o Fastställande av antal styrelsemedlemmar
o Val av styrelsemedlemmar
o Val av en verksamhetsgranskare och en suppleant
o Val av två inventeringsmän och en suppleant
o Val av
o Lokalfogde: 
o Materialförvaltare: 
o Fastställande av medlemsavgiften för år 2019
o Godkännande av verksamhetsplanen för år 2019
o Godkännande av budgetförslaget för år 2019
o Övriga ärenden
o Mötets avslutande

Nya Pressun

Nr 6/18 hittar du här! De gamla numren hittar du under fliken "bra att veta".