Grankulla Scoutkår

Grankulla Scoutkår är en svenskspråkig scoutkår med verksamhet i Grankulla. Kåren har verksamhet för barn och ungdomar från och med åttaårsåldern. Grankulla Scoutkår är en stor kår med kring 130 medlemmar, och vi håller till på kårlokalen Winden (Södra Heikelvägen 5).


 

Vill bli medlem i kåren?

Vi tar emot intresseanmälningar för vårens grupper! Kontakta kårsekreterare Jannica ifall du eller ditt barn vill komma med på intresselistan. Det finns platser i de flesta grupper, kolla listan här nedanför om du är osäker på vilken grupp ditt barn hör till. Alla grupper har en maxstorlek på 20 personer, men om det finns stort intresse för någon grupp kan eventuellt en ny grupp grundas. 

Yngre vargungar: födda 2010, åk 2

Äldre vargungar: födda 2009, åk 3

Äventyrsscouter: födda 2008-2007, åk 4-5 (OBS: flickgruppen är full!)

Spejare: födda 2006-2004, åk 6-8

Explorers: födda 2003 och tidigare men under 18 år gamla

Rovers och ledare: över 18 år

Ifall du vill börja, skicka iväg ett mejl till jannica@grankullascoutkar.fi där du meddelar namn, födelseår och mejladress. 

Mötestider våren 2019

Mötena börjar vecka 3, måndagens datum är 14.1

Yngre vargungar: måndagar 18-19

Äldre vargungar: måndagar 17-18

 

Äventyrsflickor: tisdagar 19-20 (OBS! Gruppen är full)

Äventyrspojkar: torsdagar 17.30-18.30

 

Spejare: torsdagar 18.30-19.30

 

Månadsmöten (äventyrsscouter och äldre):

6.2

6.3

3.4

8.5

kl 18-19.30. Den veckan det är månadsmöten faller de vanliga mötena bort.

 

 

Vårmöte 11.2 kl. 18

Härmed kallar Grankulla scoutkår alla sina medlemmar till vårmötet måndagen 11.2.2019 kl. 18-> på kårlokalen Winden. 
Alla medlemmar har närvarorätt och alla medlemmar över 15år gamla har rösträtt. 
Vi kommer bland annat att behandla bokslutet, verksamhetsberättelsen för 2018 samt verksamhetsgranskarens och inventeringsmännens berättelser. 

Vid kårens vårmöte kommer följande frågor behandlas:
    
1.    Mötets öppnande och konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet.
2.    Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för mötet.
3.    Kårstyrelsens verksamhetsberättelse jämte redovisning över det gångna året.
4.    Verksamhetsgranskarens och inventeringsmännens berättelser.
5.    Beslut om ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen.
6.    Övriga ärenden.
7.    Mötets avslutande.


Med vänlig hälsning, Viveca Hansson

Hej alla scoutgamyler!
 

Har du varit scout eller är det fortfarande? Som man brukar säga en gång scout alltid scout! Kom till Winden och blicka tillbaka på tiderna då du var aktiv i kåren! Sprid ordet gärna vidare till de du umgicks med då du var aktiv scout!

 

Vad? Gamylkaffe

När? torsdagen den 7.2 kl. 19->

Var? på Winden.

Varför? Träffa andra gamyler, blicka tillbaka på tiderna då du var aktiv. Dessutom bjuds det på något smått att äta samt något att dricka.

 

VÄLKOMNA!

Föräldramöte 16.1

Vad gör ditt barn varje vecka på mötena? Vad behöver man ha med sig på en dagsutfärd, en förläggning eller ett läger? Varför ser programmet ut som det gör? Varför är det bra att delta i förläggningen trots att övernattningen kan kännas nästan för spännande för en liten vargunge? Känner du ditt barns ledare? Har du någon gång varit på vår kårlokal Winden?

Varmt välkommen till vårt föräldramöte 16.1, där du får träffa ledarna och de andra scoutföräldrarna och får svar på de ovanstående frågorna och annat du eventuellt funderar på. Mötet ordnas på kårlokalen Winden, Södra Heikelvägen 5 i Grankulla och börjar klockan 18. Vi bjuder på kaffe, saft och bullar. 

Vi diskuterar och berättar om kåren och vår verksamhet, men också om scouttraditioner, scouting i allmänhet, vad man lär sig av att ha scouting som hobby och praktiska saker, till exempel vad man behöver med sig på ett läger. På plats finns också många av kårens ledare, åtminstone en från varje åldergrupp och kårens styrelse. Också om du känner att du är bekant med scouting från tidigare får du gärna komma och lyssna och dricka en kopp kaffe! 

Om det finns något speciellt du önskar att vi tar upp på mötet, ta kontakt med kårchef Vive Hansson på vive@grankullascoutkar.fi senast 10.1. 

Anmäl dig senast 10.1 via bit.ly/föräldramöte så att vi kan sätta fram tillräckligt med stolar och köpa lagom mycket bullar. Notera att du ska anmäla dig själv (inte ditt barn) och att du inte behöver ha en kuksa-användare för att kunna göra det. Också föräldrar till barn som inte ännu är scouter är välkomna på mötet!

Ta kontakt med kårsekreterare jannica@grankullascoutkar.fi om du har frågor!

Nya Pressun

Nr 1/19 hittar du här! De gamla numren hittar du under fliken "bra att veta". 

 

 

Vinterhajk 2-4.2

Också år 2019 ordnas den redan

traditionella vinterhajken för

äventyrs- och spejarscouter - men

den här gången utan sällskap av

MuHö. Vinterhajken ordnas 2-3.2

och kommer att ta dig till Noux

snötäckta skogar, där du får sova i

ett skönt tält med kamin och göra

öva dig på traditionella

scoutfärdigheter som att laga mat

över öppen eld, hugga ved och

kanske till och med bygga en

snögrotta. Hajken inleds på lördag

morgon 2.2 och avslutas vid

lunchtid 3.2. Exakta tidtabeller

meddelas till de anmälda efter

sista anmälningsdagen.

För att delta i vinterhajken

behöver du inte världens varmaste

vintersovsäck, men nog en sovsäck

som du klarar dig i ungefär +5

grader med. Ordentliga ytterkläder

är också ett krav eftersom vi

faktiskt är ute hela hajken. Om du

har frågor om utrustning är det

bara att ta kontakt!

Anmäl dig via Kuksa på

bit.ly/vinterhajk19 senast 25.1.

Eftersom det krävs ett visst antal

personer för att hålla ett tält med

kamin varmt under natten så att

man hinner sova också kommer

hajken inte att ordnas om den får

under sju deltagare. Ifall den inte

ordnas meddelar vi om det senast

27.1. Hajken kan också inhiberas

på grund av köld, i så fall meddelar

vi senast ett dygn innan hajken till

det telefonnummer som har

angetts i anmälan.

Om du har några frågor kan du ta

kontakt med

evenemangsansvariga Jannica

Savander på

jannica@grankullascoutkar.fi.