Grankulla Scoutkår

Grankulla Scoutkår är en svenskspråkig scoutkår med verksamhet i Grankulla. Kåren har verksamhet för barn och ungdomar från och med åttaårsåldern. Grankulla Scoutkår är en stor kår med kring 130 medlemmar, och vi håller till på kårlokalen Winden (Södra Heikelvägen 5).


 

Vill bli medlem i kåren?

Vi tar emot intresseanmälningar! Kontakta kårsekreterare Jannica ifall du eller ditt barn vill komma med på intresselistan. Det finns platser i de flesta grupper, kolla listan här nedanför om du är osäker på vilken grupp ditt barn hör till. Alla grupper har en maxstorlek på 20 personer, men om det finns stort intresse för någon grupp kan eventuellt en ny grupp grundas. 

Yngre vargungar: födda 2010, åk 2

Äldre vargungar: födda 2009, åk 3

Äventyrsscouter: födda 2008-2007, åk 4-5 (OBS: flickgruppen är full!)

Spejare: födda 2006-2004, åk 6-8

Explorers: födda 2003 och tidigare men under 18 år gamla

Rovers och ledare: över 18 år

Ifall du vill börja, skicka iväg ett mejl till jannica@grankullascoutkar.fi där du meddelar namn, födelseår och mejladress. 

Mötestider våren 2019

Mötena börjar vecka 3, måndagens datum är 14.1

Yngre vargungar: måndagar 18-19

Äldre vargungar: måndagar 17-18

 

Äventyrsflickor: tisdagar 19-20 (OBS! Gruppen är full)

Äventyrspojkar: torsdagar 17.30-18.30

 

Spejare: torsdagar 18.30-19.30

 

Månadsmöten (äventyrsscouter och äldre):

6.2

6.3

10.4

8.5

kl 18-19.30. Den veckan det är månadsmöten faller de vanliga mötena bort.

 

 

Inget möte 22.4

Det kommer det inte att vara möte på måndagen 22.4 för vuna eftersom det är en ledig dag, trotts att det i programmet från början står på annat vis. Nästa möte är 29.4, då vi kommer att ha möte tillsammans med båda grupperna och vår vänkår från Esbo, Scoutkåren Muhö. Mötet kommer undantagsvis att hållas mellan klockan 17.30-19.00 så att vi har extra mycket tid för att ha roligt tillsammans. Förbered gärna era scouter med ordentliga kläder enligt väder (Utebyxorna på!). 

Scout-fm

Melina, Jannica och Vive har deltagit i finlandsmästerskapet i scoutfärdigheter och blev fjärde i sin serie! Så här beskriver de upplevelsen med tre ord:

Vive: Ett annorlunda p-rådd

Jannica: Nästa fm, anyone?

Melina: tung, kall och rolig

Upptäcksresan (tävling för vu:n och även 28.4)

En tävling för vargungar och äventyrsscouter ordnas den 28 april i samarbete med kårteamet. Tävlingen tar plats i Esbo och det är en dagstävling. Vad går tävlingen ut på då? Den är uppbyggd ungefär som ett p-rådd, du ska alltså tillsammans med en grupp kompisar visa vad du lärt dig på mötena och klara av scoutiga uppgifter så bra som möjligt! Ryck en kompis i ärmen och kom med – anmälan har redan öppnat på https://kuksa.partio.fi/kotisivut/tilaisu us_ilmoittaudu.aspx?Id=26102

Nya Pressun

Nr 3/19 hittar du här! De gamla numren hittar du under fliken "bra att veta".