Grankulla Scoutkår

Grankulla Scoutkår är en svenskspråkig scoutkår med verksamhet i Grankulla. Kåren har verksamhet för barn och ungdomar från och med åttaårsåldern. Grankulla Scoutkår är en stor kår med kring 120 medlemmar, och vi håller till på kårlokalen Winden (Södra Heikelvägen 5).


 

Vill bli medlem i kåren?

Vi tar fortfarande emot intresseanmälningar för grupperna! Kontakta kårsekreterare Jannica ifall du eller ditt barn vill komma med på intresselistan. Det finns några platser kvar i alla grupper utom den äldre vargungegruppen, men ta gärna ändå kontakt om ditt barn skulle vilja börja i den. Ifall det finns tillräckligt stort intresse kan en ny grupp startas. 

Ifall du vill börja, skicka iväg ett mejl till jannica@grankullascoutkar.fi där du meddelar namn, födelseår och mejladress. 

Mötestider 2017

Yngre vargungar (åk 2): Onsdagar, 17:30-18:30
Äldre vargungar (åk 3): Onsdagar 18:30-19:30
Äventyrspojkar (pojkar åk 4-5): Måndagar, 17:30-18:30
Äventyrsflickor (flickor åk 4-5): Måndagar, 19:00-20:00
Spejare (åk 6-8): Onsdagar 19.30-20.30

Scoutåret kör igång igen!

Verksamheten börjar igen med kårmönstring för alla kårens medlemmar den 24.8 kl. 18:30-19:30 på kårlokalen Winden (Södra Heikelvägen 5, Grankulla). Med till kårmönstringen behöver du kläder enligt väder och ett gott humör.

Veckan efter kårmönstringen kör gruppmötena igång med vanlig tidtabell:

Yngre vargungar (åk 2): Onsdagar, 17:30-18:30
Äldre vargungar (åk 3): Onsdagar 18:30-19:30
Äventyrspojkar (pojkar åk 4-5): Måndagar, 17:30-18:30
Äventyrsflickor (flickor åk 4-5): Måndagar, 19:00-20:00
Spejare (åk 6-8): bestämmer mötestid med ledarna under kårmönstringen, ifall du inte kan komma på kårmönstringen kan du skicka önskemål till mirjam.ekelund@grankullascoutkar.fi.

Börjar ditt barn tvåan i år (eller varför inte sexan) och söker en ny hobby? Ta kontakt med Jannica på jannica@grankullascoutkar.fi för att anmäla intresse. För att underlätta processen, meddela gärna namn, födelseår och mejladress i samband med intresseanmälan. Frågor om verksamheten kan riktas till Jannica eller Melina (melina@grankullascoutkar.fi).

Mera information om scouting hittar du på scout.fi eller på vår hemsida, grankullascoutkar.fi.

Nya Pressun

Nr 6/17 hittar du här! De gamla numren hittar du under fliken "bra att veta".