Grankulla Scoutkår

Grankulla Scoutkår är en svenskspråkig scoutkår med verksamhet i Grankulla. Kåren har verksamhet för barn och ungdomar från och med åttaårsåldern. Grankulla Scoutkår är en stor kår med kring 130 medlemmar, och vi håller till på kårlokalen Winden (Södra Heikelvägen 5).


 

Vill bli medlem i kåren?

Vi tar emot intresseanmälningar för hösten! Kontakta kårsekreterare Jannica ifall du eller ditt barn vill komma med på intresselistan. Det finns platser i de flesta grupper, kolla listan här nedanför om du är osäker på vilken grupp ditt barn hör till. Alla grupper har en maxstorlek på 20 personer, men om det finns stort intresse för någon grupp kan eventuellt en ny grupp grundas. 

Yngre vargungar: födda 2011, åk 2

Äldre vargungar: födda 2010, åk 3

Äventyrsscouter: födda 2009-2008, åk 4-5

Spejare: födda 2007-2005, åk 6-8

Explorers: födda 2004 och tidigare men under 18 år gamla

Rovers och ledare: över 18 år

Ifall du vill börja, skicka iväg ett mejl till jannica@grankullascoutkar.fi där du meddelar namn, födelseår och mejladress. 

Händelsekalender

27.8 Kårmönstring kl 18-19.39

12-13.10 Hösthajk

23-24.11 Vargungeförläggning

v50 Hålls höstterminens sista möten

28-30.12 Julmatsmältning

Mötestider hösten 2019

Yngre vargungar: måndagar 17-18

Äldre vargungar: måndagar 18-19

Äventyrsflickor: tisdagar 19-20 är det
vi satsar på men tyvärr har inte
ledarnas kursscheman ännu klargjorts
så det finns en möjlighet att mötena
flyttas till onsdagar 19-20, i så fall
meddelar vi så snabbt som möjligt.

Äventyrspojkar: torsdagar 18-19

Yngre spejare (åk 6): torsdagar 19-20

Äldre spejare (åk 7-8): torsdagar 20-21

Spejarna i år är så många att de är
indelade i två grupper, vi följer med
hur många som dyker upp på mötena.
Om deltagarantalet är lägre än
förväntat finns det en möjlighet att
grupperna slås ihop.

Månadsmöten (äventyrsscouter och
äldre): 2.10, 6.11, 4.12. Den veckan det
är månadsmöten faller de vanliga
mötena bort för de grupper som
deltar i månadsmötet.

De vanliga mötena börjar veckan efter
kårmönstringen, alltså vecka 36. Om
inget annat meddelas hålls de på
kårlokalen Winden, Södra Heikelvägen
5. Grupperna får sina program på
kårmönstringen.

Feedback

 

Nya Pressun

Nr 7/19 hittar du här! De gamla numren hittar du under fliken "bra att veta". 

 

 

Scout-fm

Melina, Jannica och Vive har deltagit i finlandsmästerskapet i scoutfärdigheter och blev fjärde i sin serie! Så här beskriver de upplevelsen med tre ord:

Vive: Ett annorlunda p-rådd

Jannica: Nästa fm, anyone?

Melina: tung, kall och rolig