På gång i kåren

13-22.7 Akka 2018

3-5.8 Den svävande kastrullen: vargungeläger tillsammans med MuHö och Spanarna

6.8 Ledarmöte (alla ledare)

21.8 Kårmönstring (hela kåren)

9.9 Ledarskapsutbildning (alla ledare)

 

Akka 2018

 

FiSSc-evenemang

Kolla kalendern på scout.fi och fråga Macki (maximilian.bjorkstam@grankullascoutkar.fi) ifall du vill anmäla dig eller bara fråga något.