På gång i kåren

6.2 Månadsmöte (äventyrsscouter och äldre)

16-17.3 VU- och ÄVEförläggning

28.4 Tävling för vun och även

8-16.6 Fisscfjäll (fissc:s evenemang riktat åt spejare)

Sommarläger (äventyrsscouter och äldre)

Vargungeläger

 

 

 

FiSSc-evenemang

Kolla kalendern på scout.fi och fråga Macki (maximilian.bjorkstam@grankullascoutkar.fi) ifall du vill anmäla dig eller bara fråga något.