På gång i kåren

16.1 Föräldramöte

2-3.2 Vinterhajk (äventyrsscouter och äldre)

6.2 Månadsmöte (äventyrsscouter och äldre)

16-17.3 VU- och ÄVEförläggning

4-10.8 Sommarläger (äventyrsscouter och äldre)

4-6.8 Vargungeläger

 

 

 

FiSSc-evenemang

Kolla kalendern på scout.fi och fråga Macki (maximilian.bjorkstam@grankullascoutkar.fi) ifall du vill anmäla dig eller bara fråga något.