På gång i kåren

27.8 Kårmönstring kl 18-19.39

12-13.10 Hösthajk

23-24.11 Vargungeförläggning

v50 Hålls höstterminens sista möten

28-30.12 Julmatsmältning

 

 

FiSSc-evenemang

Kolla kalendern på scout.fi och fråga Macki (maximilian.bjorkstam@grankullascoutkar.fi) ifall du vill anmäla dig eller bara fråga något.